Ta hjälp av en ergonom i Stockholm för att förhindra arbetsskador

Idag definieras ergonomi som kunskapen att utforma arbetsplatser så att de skyddar de anställda. Ergonomi används tyvärr inte i större skala trots dess många fördelar. Ergonomi skyddar de anställda från arbetsrelaterade olyckor och skador såsom vävnadsskador, ledskador och negativ påverkan på blodcirkulationen, nerverna och knäna. Forskning pekar på några primära riskfaktorer för arbetsrelaterade skador, nämligen:

  • För stor ansträngning
  • Liten variation av arbetsuppgifter (monotont arbete)
  • För tråkiga arbetsuppgifter
  • Att spänna enskilda delar av kroppen under en längre tid
  • Att arbeta i en onaturlig kroppsställning

Temperaturen på arbetsplatsen är också viktig 

Ovan nämnda riskfaktorer förvärras ytterligare vid låga eller höga temperaturer. Ett företag i Stockholm som kan hjälpa dig med att undvika riskfaktorer är företag som är baserade i Stockholm. Syftet med en grundlig ergonomisk policy på arbetsplatsen är att identifiera och förhindra dessa riskfaktorer. De flesta ergonomiska förbättringar är relativt ekonomiska, speciellt om man jämför alternativkostnaden som består av sjuk och/eller oproduktiv personal. Ergonomiska förändringar såsom nya stolar, skrivbord och fotstöd kan märkvärt förbättra arbetsmiljön.

Låt de anställda bidra med förslag för en bättre ergonomi

Att utforma arbetsplatsen enligt ergonomiska rekommendationer kan bli mycket lönsamt. En bättre arbetsmiljön leder till förbättrad produktivitet och arbetsmoral hos de anställda. Dessutom minskar det över tid kostnaden för sjuk personal samt resulterar i färre uttagna sjukdagar och bättre lönsamhetÄnnu bättre resultat kan uppnås om man utbildar personalen i ergonomi så att de själva kan se faror i sitt arbete och hur de kan lösas med hjälp av ergonomiska hjälpmedel. En ökad medvetenhet hos de anställda är en oslagbar metod för att minska arbetsrelaterade hälsobesvär. Det är trots allt enklare för de anställda att identifiera vad som kan förbättras i jämförelse med arbetsgivaren, som kanske inte ens delar samma arbetsplats. Därför är det viktigt att de anställdas förslag tas på allvar för att uppmuntra till delaktighet och problemlösning. För att problemen inte ska eskalera är det av yttersta vikt att de identifieras på ett tidigt stadie innan de ställer till alltför stora besvär.

Prioritera de anställdas olika behov för bästa resultat

Det är viktigt att bedöma varje anställs fysiska kapacitet. På så sätt kan man undvika att en liten person måste lyfta tunga saker högre än de kan nå eller att en väldigt lång person måste huka sig för att arbeta vid sitt skrivbord. Om man identifierar hur arbetsplatsen kan bli mer ergonomisk för all personal kan man också se till att varje person får de bästa förutsättningarna för att genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

3

Ironiskt nog fokuserar många arbetsgivare mer på vad de kan göra för att optimera sina maskiner än hur de kan optimera arbetsmiljön för sina anställda. Om chefen exempelvis skulle leta efter ett nytt skydd till en maskin skulle chefen titta på många olika alternativ och försäkra sig om att han/hon får rätt storlek till just den maskinen innan han/hon kommer fram till ett beslut. Förutom det skulle chefen troligtvis utvärdera skyddets prestanda, kvalitet och hur det ska underhållas över tid för att hålla längre. Arbetsgivare bör använda samma tankesätt angående sina anställda för att förhindra skador och sjukdomar. Ett skydd är ju trots allt endast ett materiellt ting och kan enkelt bytas ut. Människors trasiga delar kan däremot inte bytas ut olika enkelt och en skadad rygg, nacke etc kanske heller inte återhämtar sig helt.

 

Personligt anpassade ergonomiska lösningar ger bästa resultat

Arbetsgivare kan med fördel förse sina anställda med ergonomiskt designade verktyg, möbler och hjälpmedel. Det är viktigt att chefen försäkrar sig om att alla anställda förstår hur dessa ska användas enligt tillverkarens instruktioner, så att de kan få ut bäst resultat av användningen. Det är det första steget för att utforma arbetsplatsen ergonomiskt och förhindra arbetsskador. Bäst resultat uppnås om de ergonomiska hjälpmedlen anpassas till varje anställds behov.